GỢI Ý 1:

Trượt/ kéo/ vuốt sang trái-phải để chuyển qua lại các trang của Bài Đọc bên dưới. Có thể nhấn vào trang bất kì để mở chế độ ưu tiên xem ảnh. Màn hình càng lớn càng hiển thị trang giấy tốt hơn.

GỢI Ý 2:

Cuộn con lăn chuột để đọc đề, dùng chuột để chọn câu hỏi, ô trống để điền đáp án, chọn đáp án … Lưu ý, Đáp án dạng True/False – Yes/No không phân biệt cách viết: TRUE/ True/ true; YES/ Yes/ yes

This quiz must be completed in 40 minutes. Click here to start the quiz